Privacy Statement

Dit privacy statement is onderdeel van de algemene voorwaarden van Rent.nl. De termen in dit privacy statement hebben dezelfde betekenis als in de algemene voorwaarden.

Rent.nl verwerkt persoonsgegevens om de Dienst aan te kunnen bieden en te verbeteren, een overeenkomst met u uit te voeren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. In dit privacy statement vertellen wij u daar meer over.

Rent.nl behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te vullen of te wijzigen. Raadpleeg dit privacy statement dus op regelmatige basis.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Rent.nl verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

- het verlenen van de Dienst;
- het innen van abonnementskosten;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen; en
- marketing en communicatie.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Rent.nl verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens:

Accountgegevens
De gegevens die u verstrekt in het kader van de registratie op het platform, zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, woonsituatie etc.

Identificatiegegevens
De gegevens die u verstrekt in het kader van de iDIN-verificatie, zoals uw naam, adres en geboortedatum.

Objectgegevens
De gegevens die Huurders en Verhuurders verstrekken in verband met het plaatsen van een Aanbod of Oproep, zoals adresgegevens, eigendomsinformatie, naam, contactgegevens etc.

Betaalgegevens
De gegevens die u als Huurder verstrekt in het kader van de betaling van de abonnementskosten, zoals een bankrekening- of credit cardnummer, naam van de rekening- of kaarthouder, vervaldatum etc.

Automatisch gegenereerde gegevens
De gegevens die automatisch worden verzameld bij gebruik van de Dienst, zoals een IP-adres, Device ID, browsegegevens etc.

Berichten
De inhoud en de datum en tijdstip en de accountgegevens en IP-adres van de zender en de adressant van een Reactie en de berichten aan Rent.nl.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Rent.nl verwerkt uw persoonsgegevens op een van de volgende grondslagen:

- uw toestemming;
- de uitvoering van een overeenkomst met u;
- een wettelijke verplichting; of
- een gerechtvaardigd belang.

De verwerking van uw persoonsgegevens door derden

Rent.nl deelt uw persoonsgegevens soms met derden in het kader van de uitvoering van de Dienst of zodat deze derden de persoonsgegevens voor Rent.nl kunnen verwerken. Hierbij valt te denken aan het delen van persoonsgegevens van Huurders met Verhuurders of met een payment service provider, zoals Stripe of Buckaroo. Ook kan Rent.nl persoonsgegevens verstrekken met een derde, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Indien de persoonsgegevens worden gedeeld met derden zodat deze de persoonsgegevens voor Rent.nl kunnen verwerken, sluiten Rent.nl met deze derden een verwerkersovereenkomst die tot doel heeft om uw persoonsgegevens te beschermen.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Rent.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Rent.nl bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden of dan wettelijk is vereist.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Rent.nl van u verwerkt:

- recht op informatie;
- recht op inzage;
- recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming;
- recht van verzet;
- recht op dataportabiliteit;
- recht op vergetelheid;
- recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens; en
- recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

U kunt per e-mail contact opnemen met Rent.nl via [email protected] indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen of in verband daarmee vragen of opmerkingen hebt. U ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst van uw bericht een reactie van Rent.nl

Sociale media

Rent.nl maakt gebruik van sociale media, zoals Facebook en Twitter. Rent.nl is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegeven door en via deze sociale media.

Cookies

Rent.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die op je apparaat, zoals je computer, tablet of telefoon, kunnen worden geplaatst wanneer je onze webpagina bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om beperkt data op te slaan van bezoekers. Hiermee verbeteren wij onze dienst en houden wij deze veilig. Rent.nl kan gebruik maken van functionele, analytische en personalisatie cookies.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u per e-mail contact met ons opnemen via [email protected].